Word vriend of sponsor van de Baarnse Muziekkring (BMK)

Het wordt door beperktere subsidieregelingen op entreekaarten steeds moeilijker de concerten van de Baarnse Muziekkring te organiseren.

U kunt ons steunen deze concerten te blijven organiseren door VRIEND te worden van de Baarnse Muziekkring.

U kunt VRIEND worden door zich per email info@baarnsemuziekkring.nl op te geven en jaarlijks € 35,00 over te maken op bankrekeningnummer NL29 RABO 0157 4630 28, ten name van de Baarnse Muziekkring, onder vermelding van uw naam en het betreffende seizoen (bijv. mevr. Bakker 2019/2020).

U ontvangt dan jaarlijks een vriendenkaart, welke u recht geeft op een korting van € 2,00 op toegangskaarten voor alle concerten voor het betreffende seizoen (ons concertseizoen begint normaal in de maand oktober).

U kunt als bedrijf of particulier ook sponsor worden. Als u daar interesse in heeft, kunt u contact opnemen met: Secretariaat Baarnse Muziekkring, Bothalaan 7, 3743 CS Baarn. Ook bereikbaar via info@baarnsemuziekkring.nl.