Abonnementen

Een abonnement omvat alle in het seizoen 2019-2020 te houden concerten voor € 105,00.

Vrienden van de BMK krijgen korting bij het kopen van losse kaarten.

U bestelt een abonnement door het overmaken van € 105,00 of bij meer dan één abonnement een veelvoud van dat bedrag op ons bankrekeningnummer NL29 RABO 0157 4630 28 ten name van de Stichting Baarnse Muziekkring te Baarn.
Vermeld daarbij de naam en het adres waarnaar het abonnement of de abonnementen moeten worden toegezonden.
Het bestelde wordt u tijdig toegezonden.

Losse kaarten reserveren:
Losse kaarten kunt u via info@baarnsemuziekkring.nl reserveren. Meer informatie daarover vindt u hier.